Administrativ information

Kodbrickor

Vid händelse av förlust av kodbricka eller behov av fler kodbrickor, se nedan.

  • Ny kodbricka 150 kr

Pris inklusive moms. Kontakta: anna.wia@lfab.se 08-586 486 01


Namnbyte

För namnbyte på informationsskärm, postlåda samt tidningsfack vänligen kontakta:
felanmalan@brflillstugan2.se


Månadsavgift/Ekonomi

Vid frågor om månadsavgiften eller liknande, kontakta Barab AB: 08-741 30 75, info@barab.nu


Hyr parkeringsplats

Du kan hyra en egen parkeringsplats hos Uttrans Förvaltnings AB, vi har både markplatser och garageplatser. Smidigt och bra.

  • Garagageplats 750 kr/månad inklusive moms.
  • Markplats: 375 kr/månad inklusive moms (inga lediga just nu).

Skicka intresseanmälan: anna.wia@lfab.se 08-586 486 01


Besöksparkering

Föreningen har ett antal parkeringsplatser för besöksparkering som kan utnyttjas.

Taxan på automaterna är 5 kr/timme alternativt 50 kr/dygn alla dagar i veckan.