Uppdaterad info inför garanti åtgärdandet

Varför kan vi inte få en specifik dag per lägenhet att få felen åtgärdade på?  Hur kommer åtgärdandet gå till?
Entreprenören har flera yrkesgrupper som kommer arbeta med att åtgärda garantifelen. Bland annat följande grupper; snickeri, måleri, bygg, rörmokare, el osv. För att dessa inte ska springa på varandra samt med hänsyn till torktider med mera kommer dessa yrkesgrupper röra sig under dessa 8 dagar till och från i lägenheten olika mycket beroende på hur omfattande fel man har i sin lägenhet.  Antal yrkesgrupper och hur många gånger dem kommer behöva besöka lägenheten är således olika för varje lägenhet.

Vilka tider kommer dem komma?
Arbetet genomförs MÅNDAG – FREDAG under dessa 8 dagar, dvs ungefär 2 veckor.
Kl. 07.00-16.00

Lite mer specifikt kring att ”plocka undan”
– Har du gardiner vid ditt fönster och en spricka ovanför så ska gardinerna plockas bort.

  • Har du ömtåliga saker i din lägenhet så är det bäst att du plockar undan dem från arbetsytan
  • Det underlättar om du flyttar soffan från väggen om du har en spricka ovanför den i takvinkeln.
  • Sprickor i takvinkel i hall? Plocka undan jackor osv så dem kommer åt.

Dem kommer ta med sig plast m.m. för att täcka över föremål men det underlättar om man själv kanske lagt ett lakan eller liknande där man vill undvika damm/ smuts m.m.   Har du ej flyttat på ett föremål och det behöver flyttas på för att målare eller annan ska kunna utföra sitt jobb så kommer dem att flytta på objektet.

 

Har du ett rum eller något annat du inte vill att dem ska åtgärda?
Skriv en lapp där det står exempelvis;

Åtgärder ska ej åtgärdas i sovrummet + namn och signatur från den boende. Då fotograferar nämligen de som åtgärdar lappen som bevis för varför de ej har åtgärdat något i rummet.

Krossarbete i närområdet påbörjat

Bergbolaget i Götaland AB har fått i uppdrag att krossa de bergmassor som uppkommer vid byggnation på fastigheten Lekstugan 1.

Bergbolaget kommer att påbörja arbetet v.6 ( 2019-02-07) och beräknas vara färdiga under våren 2019.

Detta kommer förhoppningsvis inte påverka er utöver den verksamhet som bedrivs på fastigheten idag men bergbolaget vill informera om att ett nytt moment i arbetet påbörjas.

Arbetstider för krossarbetet är  Måndag- Fredag 07-19.

Har ni frågor eller funderingar så kontakta Viktor Frisk på 0732557824 eller viktor.frisk@bergbolaget.se

Kontroll av brandvarnare

Söndagen den 10 Februari kl.10 -11 kommer styrelsen besöka samtliga lägenheter för insamling av gamla droppar och kontroll av att samtliga lägenheter uppfyller kraven på brandvarnare. Du kan du lämna din märkta nyckel till styrelsen.

Kan du inte vara hemma då? – BOKA en ny tid med styrelsen genom att maila till info@brf lillstugan2.se   omgående.

Åtgärdande av garantibesiktningsfel

Liljestrand Entreprenad påbörjar sitt åtagande enligt besiktningsprotokollen den 18/2-2019.
18/2 Arbetet startar i hus 55 och tar ca: 8 arbetsdagar.
4/3 Arbetet startar i hus 57 och tar ca: 8 arbetsdagar.

Arbetet påbörjas på översta planet och de jobbar sig sedan våningsvis ner i huset. Ingen specifik dag eller tid för respektive lägenhet har angetts. (vi i styrelsen tycker det inte är hållbart och försöker komma fram till ett bättre upplägg med liljestrand för att få fram något mer specifikt).

Till dig som bor i hus 55:Nycklarna ska lämnas till liljestrand senast fredagen den 15/2-2019
Till dig som bor i hus 57:Nycklarna ska lämnas till liljestrand senast fredagen den 1/3- 2019

Hur lämnar jag min nyckel?
VAD ska jag lämna: Hemnyckel som är märkt med hus och lägenhetsnummer står ovanför er dörr på utsidan). ( tips använd märkningen ni fick när ni fick er extra tagg av liljestrand).

VART: Liljestrands platskontor i de blå byggbarackerna utanför. OBS! INTE i deras brevlåda. Nyckel ska lämnas i handen till JENNY som sitter där.

NÄR kan jag lämna min nyckel: MÅ- FRE kl. 8-15 ( lunchstängt mellan 10-11)

VIKTIG INFORMATION:
Liljestrand Entreprenad kommer att bocka av punkterna i besiktningsprotokollet som i sin tur lämnas till styrelsen tillsammans med nycklarna när arbetet är klart.

Om boende inte lämnar någon nyckel eller inte är hemma under tiden som felen åtgärdas så kommer dom inte att utföras i senare läge.

Den boende ansvarar att det är bortplockat så att de kan utföra sitt arbete.Liljestrand Entreprenad tar inget ansvar gällande den boendes egendom om något skulle gå sönder eller bli skadat på grund av att den boende inte har plockat undan.

Hundar får inte lämnas ensamma hemma, om det är så går de inte in i lägenheten.

Jag missade min besiktning vad ska jag göra?
Om du missade garantibesiktningen kommer liljestrand ändå vid detta utsatta tillfälle gå in i din lägenhet(förutsatt att nyckel är lämnad) och åtgärda de fel som var återkommande i alla lägenheter så som sprickor m.m.  INGET NYTT BESIKTNINGSTILLFÄLLE GENOMFÖRS. Observera att detta är er ENDA chans att få det åtgärdat- inget nytt tillfälle kommer ges.

Jag har ingen möjlighet att lämna min nyckel till liljestrand under deras tider.
Söndagen den 10 Februari kl.10 -11 kommer styrelsen besöka samtliga lägenheter för insamling av gamla droppar och kontroll av att samtliga lägenheter uppfyller kraven på brandvarnare. Du kan du lämna din märkta nyckel till styrelsen. – Kan du inte vara hemma då? – BOKA en ny tid med styrelsen genom att maila till info@brf lillstugan2.se

Hösttider!

Nu är det dags för er boende att lufta ventilerna i elementen! Det är bra om det görs några gånger under första månaden för att få till ett jämnt tryck då mycket luftbubblor byggs upp när elementen stått still ett tag under vår/sommar perioden.

Tänk även på skrapa av fötterna så vi slipper få in så mycket sten. Styrelsen jobbar för att införskaffa en höst/vinter matta inom kort.

 

Inbrott

Den 8/11-2017 någon gång mellan 10.00-20.00 var det inbrott på bottenvåningen i hus 57. Förövaren hade tagit sig in genom fönstret. Vi har även tidigare under hösten haft inbrott i ett av förråden i hus 57.  Vi uppmanar er alla att vara extra observanta!

Hälsningar Styrelsen