Andrahandsuthyrning

Din lägenhet är upplåten åt dig och din familj för att ni själv ska bo i den. Om du av någon anledning inte behöver bo i lägenheten under en tid, kan du få hyra ut den i andrahand. En sådan uthyrning måste emellertid alltid godkännas av styrelsen. Styrelsen tar även ut en administrativ avgift för andrahandsuthyrningen. Ansökan om att få hyra ut i andra hand, görs på särskild blankett som du kan ladda ner längst ner på sidan.

Styrelsen har som policy att ge tillstånd för uthyrning i andrahand endast för tillfälligt arbete eller studier på annan ort, vilket skriftligen skall styrkas och bifogas anmälan. Även andra skäl kan åberopas.

Tillstånd ges vanligtvis ett år i taget och max tre år i följd. Styrelsen prövar vid varje nytt ansökningstillfälle om arbetet, studierna eller andra skäl som åberopats, fortfarande är att anse som tillfälliga. Styrelsen kollar även på hur tidigare andrahandsuthyrning har fungerat.

Tänk på att ansöka i så god tid att styrelsen hinner behandla ärendet, innan uthyrningen blir aktuell.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Andra dokument för dig som ska hyra ut i andra hand;

Besittningsskydd

hyresavtal-andrahandsuthyrning