Information

Under respektive underkategori finner du den information du behöver. Nedan följer en kort summering av vad du finner under respektive kategori.

Administrativ info
Under denna kategori finner du information om;
– kodbrickor
– Namnbyte på postlåda,tidningsfack samt informationsskärmen.
– Ekonomi
– Parkering

Andrahandsuthyrning
Här finns all info du behöver om andrahandsuthyrning i föreningen samt de formulär som behöver fyllas i för godkännande. Du finner även ett standardiserat hyresavtal samt ett besittningsskyddsavtal.

Informationsbrev
Under denna flik publiceras alla informationsbrev som föreningen skickar ut med viktig information.