Kontakt

Styrelsen
Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.
Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog inom föreningen där alla medlemmar
kan komma till tals.

Kontakt: Info@brflillstugan2.se

Caroline Tillander carolinetillander@hotmail.com 073-899 33 80

Sandstuguvägen 55
147 60 Uttran


Teknisk förvaltning LFAB: Mattias Lillsunde, mattias.lillsunde@lfab.se
Ekonomisk förvaltning Barab AB: 08-741 30 75, info@barab.nu
Felanmälan felanmalan@brflillstugan2.se eller 08-408 090 70